Het ziekteverzuim onder leraren blijft een zorgenkindje. Dit blijkt uit een artikel van de nationale onderwijsgids. Deze site publiceert onderzoekcijfers van DUO, die aangeven dat het ziekteverzuim percentage in het voortgezet onderwijs in 2015 op 4,9 procent ligt.
Het percentage in het primair onderwijs ligt op 6,4 procent, in het speciaal onderwijs is het percentage zelfs 7 procent.

Dit is fors hoger dan de landelijke trend, die volgens het CBS op 3,9 procent staat.
Het onderwijs is hiermee, samen met de zorg, de bedrijfstak met het hoogste ziekteverzuim percentage. Hier is zeker wat aan te doen!

Werkdruk, een belangrijke oorzaak van het ziekteverzuim in het onderwijs

Een belangrijke oorzaak van dit ziekteverzuim is de werkdruk. Deze geestelijke belasting wordt steeds groter in deze branche. Er worden steeds meer eisen aan de leraren (en aan het ondersteunend personeel) gesteld. Fuserende scholen en groter wordende klassen zijn slechts een paar oorzaken van de groeiende stress en werkdruk binnen de onderwijsinstellingen.

Helaas worden deze stressklachten met grote regelmaat genegeerd en gaan de leraren, gedreven door het verantwoordelijkheidsgevoel voor hun werk en voor de leerlingen, meestal vrij snel weer aan het werk. Hiermee worden de klachten niet opgelost, maar opzij gezet!

Het risico om later burn-out klachten te krijgen zal hierdoor alleen maar toenemen. Het percentage burn-out klachten is de laatste jaren ook flink aan het toenemen: maar liefst één op de vijf mensen in het onderwijs zit tegenwoordig langdurig ziek thuis met deze klachten.

Op tijd de juiste stappen zetten is de sleutel naar herstel

In deze situatie zal het vechten tegen de stressveroorzakende factoren, weinig succes hebben. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat deze omstandigheden, in deze maatschappelijke situatie, snel zullen veranderen.

Wat van belang is, is om er op tijd bij te zijn om deze omstandigheden het hoofd te bieden.

Een paar dagen rust zal de leraar, die gevoelig is voor werkdruk, niet helpen. Dit zal hoogstens ervoor zorgen dat die leraar er weer voor een bepaalde periode tegen kan.
De klachten zijn immers niet weggenomen!

De lastigste stap die iemand met deze psychische klachten moet zetten, is de stap naar het toegeven van de klacht(en) en de gang naar een hulpinstantie. Dit wordt nog steeds als een drempel gezien wat als falen en als een zwaktebod wordt ervaren, wat natuurlijk niet het geval is.

Toch is dit een belangrijke fase in het proces, dat zo vroeg mogelijk moet worden ingezet.
Hoe sneller de persoon over deze drempel stapt, hoe minder de gevolgen zullen zijn en hoe sneller deze persoon weer terug is in het dagelijks leven, maar dan wel met een frisse blik op dit dagelijkse leven.

Coachtraject uit het onderwijs, voor het onderwijs

Voor een leraar is het erg prettig om ondersteuning te krijgen van iemand die de branche goed kent. Ik ben life coach en mijn specialisme is het onderwijs.

Met mijn jarenlange ervaring in deze bedrijfstak weet ik exact wat er speelt.
Ik weet met hoeveel passie en gedrevenheid er in het onderwijs gewerkt wordt en ik weet hoe moeilijk het is voor een onderwijzer om even afstand te moeten doen uit het lokaal.

Mijn doel is om te zorgen dat leerkrachten deze passie behouden en met plezier, op gezonde wijze, hun werk kunnen blijven uitoefenen.

Met mijn maatwerk coachtrajecten begeleid ik leraren individueel maar ook volledige lerarenteams. Hiermee is veel ziekteverzuim in het onderwijs opgelost maar ook veel verzuim voorkomen doordat we er op tijd bij waren.

Wees er op tijd bij en neem contact met me op om vrijblijvend te ontdekken wat ik voor jou persoonlijk en voor het onderwijs kan betekenen.

Kiki Kemp, Life Coach, Utrecht

 

Kiki Kemp, Life Coach, Utrecht