Sinds een paar jaar stijgt het ziekteverzuim in het onderwijs. Bijna de helft van dit verzuim is van psychische aard, en het grootste deel daarvan is functioneel psychisch, dus overspannenheid en burn-out. Dat is niet verwonderlijk, de werkdruk in deze sector wordt groter. De eisen die aan het onderwijspersoneel gesteld worden nemen fors toe, zowel vanuit de school als de maatschappij.

Mensen die in het onderwijs werkzaam zijn hebben een grotere kans op psychische klachten dan mensen die in de meeste andere branches hun baan hebben. De meeste leraren zijn erg perfectionistisch, erg gedreven en hebben een sterke binding met de doelgroep. Daarnaast moet er omgegaan worden met een toenemende druk van buitenaf.

De sterke eigenschappen van een leraar zijn hiermee ook meteen hun valkuilen.

Leraren ervaren het als zeer lastig om hun grenzen te bewaken. De perfectionistische eigenschap van de leraar zorgt ervoor dat de lat vaak heel erg hoog wordt gelegd. Dan nog, hebben veel leraren het idee dat ze tekort schieten.

Veel leraren maken extra uren thuis en zijn daarnaast ook nog belast met andere taken naast het lesgeven. Dit maakt dat deze sterke eigenschappen ook meteen valkuilen kunnen worden.

Werkdruk is al jaren het grootste probleem in onderwijsland. Burn-out klachten komen het meeste voor in deze beroepsgroep. Factoren die hierin meespelen zijn vooral de regeldruk van buitenaf en de werkdrukbeleving (lees: onderbezetting).

Leraren melden zich niet vaak ziek bij de eerste klachten. Er wordt lang doorgelopen ook al is er sprake van een griep of wat spanningsklachten. De groep wordt niet graag in de steek gelaten. Dat lijkt wel een prima instelling, maar als de leraar zich door psychische klachten echt ziek moet melden, is een langdurig ziekteverzuim het gevolg.

Leraren hebben veel moeite om te gaan met spanningsklachten.

Er zijn leraren die vluchten uit deze situatie en kiezen voor een andere maatschappelijke carrière. Hiermee komt het onderwijs in de negatieve spiraal terecht, met een hoog ziekteverzuimcijfer en onder aan de streep een dalende onderwijskwaliteit.

Het is van groot belang om deze situatie op de juiste manier aan te pakken.

Mijn coachtraject, gericht op het onderwijs dat individueel of groepsgericht wordt gevolgd, kan zeer goed helpen om ziekteverzuim als gevolg van psychologische klachten te verhelpen of te voorkomen.

Dit traject is gericht op het herkennen van stresssymptomen, grenzen en prioriteiten stellen, assertiviteit, communicatie en het omgaan met stressvolle gedachten.

Tijdens dit traject krijgt de leraar, of het leraren team, inzichten om anders tegen het werk aan te kijken, omgaan met schuldgevoelens en omgang met externe factoren.

Neem vrijblijvend contact met mij op voor meer informatie over mijn maatwerk coach trajecten voor onderwijsmedewerkers.

Kiki Kemp, Life Coach, Utrecht