Coach voor Leerkrachten

” Geen burnout als ik eerder coaching zou hebben gehad” – Mariska Markenhof, leerkracht

Voorkom verzuim in het onderwijs en bied perspectief!

 

Een stijgend ziekteverzuim percentage bij leerkrachten
door burnout klachten kan voorkomen worden!

Hoe zou jouw ideale school eruit zien? Als schoolleider heb je er ongetwijfeld wel eens over nagedacht. Hoe zou dat plaatje ingekleurd zijn?
Ik weet zeker dat een van de eerste dingen die in je opkomt, de woorden “continuïteit” en “een stabiel docententeam” zijn. Hier is een directeur het meest bij gebaat.

Lukt het jou om dit op jouw school te waarborgen?

Helaas staat het onderwijs bekend om een hoog percentage tijdelijke of structurele uitval van leraren door burnout klachten. Wat doe jij om dit te voorkomen?

”Wat fijn dat Kiki uit het onderwijs komt. Zij begrijpt de leerkracht als geen ander”
Birgit Fonville

Personeelszaken, Trinamiek

Het is een misvatting om te denken dat je hier als schoolleider geen grip op hebt.
Jij hebt hier zeker invloed op en veel meer als je in eerste instantie zou denken!
Ontdek de route naar een excellente school (jouw excellente school) met een excellent team waar leerkrachten in hun kracht staan en blijven, ieder op zijn eigen manier. Waar men elkaar coacht, helpt en waar het verzuim op zijn allerlaagst is.

In mijn arbeidsverleden heb ik ruim ervaring in het onderwijs opgedaan. Deze ervaring helpt mij nu ik “aan de andere kant” sta. Ik weet met hoeveel passie er gewerkt wordt in het onderwijs.

Als coach voor leerkrachten draag ik met mijn (op de school afgestemde) maatwerktrajecten bij dat het ziekteverzuimpercentage drastisch omlaag gaat.

Mijn doelstelling is dat de leerkrachten met plezier naar school blijven gaan en hun passie behouden voor het onderwijs.

Dat is nu lang niet altijd het geval. De werkdruk wordt steeds groter. De leerkrachten moeten steeds meer weten, moeten meer opvoeden en moeten kunnen omgaan met de toenemende mondigheid van kinderen en ouders.
Kortom: de leerkracht heeft een behoorlijke groeiende verantwoordelijkheid.

Verzuim oudere leerkrachten

Voor oudere leerkrachten is dit zelfs nog veel zwaarder. Dit zie je ook terug in het ziekteverzuim. Het ziekteverzuim is het hoogst onder de 45-plussers.
Dat is niet verwonderlijk. Zij moeten in vergelijking met vroeger veel meer kunnen. Zoals het omgaan met de veranderingen, met de (digitale-) tijd meegaan. Ze voelen zich snel ondergewaardeerd.

Stress bij leerkrachten Kiki Kemp

Over het algemeen zijn leerkrachten perfectionisten. Het zijn betrokken mensen met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel die alles goed willen blijven doen. Hun liefde voor het vak ligt bij het lesgeven, de overige taken worden vaak gezien als drukverhogende ballast. Daar moet voorzichtig mee worden omgesprongen.

Hoe zit dit in uw leraren groep? Dit is inderdaad lastig te bepalen.

Van leerkrachten is het bekend dat zij vaak doorgaan totdat het te laat is. Ze hebben hun persoonlijke grenzen overschreden. Deze mensen hebben moeite om toe te geven dat ze lijden aan deze klachten. Voor de buitenwereld is dit daarom nog lastiger te ontdekken.

Het gevolg is dat de leerkrachten voor een langere tijd uitgeblust thuis zitten. Wellicht kiezen om in het lonkende zakenleven te stappen. Welk perspectief hebben deze mensen dan nog in het onderwijs?
Daarom is het beter om dit te voorkomen dan het achteraf te moeten genezen!

Ik spreek veel schooldirecteuren en die geven vrijwel allemaal aan dat de gevolgen van ziek personeel het grootste “zorgenkind” is.

Je zult deze praktische gevolgen van verzuim ongetwijfeld herkennen:

– Het extra werk dat het zich meebrengt om (in het ergste geval onbevoegde) vervangers te begeleiden
– De extra belasting van de collega’s
– De continuïteit die verloren gaat (lesuitval)
– De kwaliteit van het onderwijs wat verloren gaat
– De onrust in de klas
– De klachten van ouders, die een negatieve invloed kunnen hebben op het imago van de school.

Verzuim leerkracht Kiki Kemp

Ook de financiële gevolgen van een zieke medewerker zijn behoorlijk.
Denk aan het vervangingsfonds. Het ondernemerschap dat tegenwoordig van scholen verlangd wordt. Het resultaatgericht werken en de rapportage verplichting voor scholen.
Diverse scholen zien het belang ervan in om het ziekteverzuim, als gevolg van psychische klachten, door middel van een maatwerk coachingstraject preventief aan te pakken.

Resultaten uit de praktijk op basisschool

Afgelopen periode heb ik gewerkt bij SBO De Wenteltrap.
De resultaten waren veelzeggend:

Resultaten Kiki Kemp   Ruim 25% van het gehele team is voor een coaching gesprek/traject bij mij gekomen. Dat betekent dat er behoefte is aan preventief coaching. Of een luisterend oor.
Resultaten Kiki Kemp   66% van de coachees gaf aan dat ze ziek zouden zijn gebleven of zouden zijn geworden.
Resultaten Kiki Kemp  Het verzuim is van 10,4 % naar 4,2% gegaan (dat is -64%).

“Met deze methode is het resultaat duidelijk, merkbaar en zichtbaar; er zijn alleen maar winnaars!”
Jan van Etten

Schooldirecteur, SBO De Wenteltrap

Duidelijker kan ik het succes van mijn methode niet uitleggen.
De cijfers spreken voor zich!

En weet je wat zo mooi is? Dit is ook mogelijk voor jouw school!

Ik nodig je graag uit om met mij in gesprek te gaan om de mogelijkheden af te stemmen.